14, June 2024

Secundaire ticketverkoop: groei, uitdagingen & innovaties

Introductie

Introductie


De secundaire ticketmarkt is uitgegroeid tot een cruciaal segment van de live evenementenindustrie, met een breed aanbod van evenementen, zoals festivals, sport, concerten, theater en nog veel meer. Door de voortschrijdende technologie en veranderingen in het gedrag van consumenten blijft deze markt voortdurend in ontwikkeling. 


Belangrijkste uitdagingen

Belangrijkste uitdagingen voor de branche


1. Ticket scalping en woekerprijzen: grote uitdagingen voor de hele evenementenbranche

Een van de meest prangende problemen in de evenementenbranche is het zogenaamde ticket scalping, het doorverkopen van tickets tegen een veel hogere prijs dan hun oorspronkelijke verkoopprijs. Ticket scalping is om meerdere redenen problematisch. Ten eerste worden gewone, goedbedoelende klanten zo uit de markt gedrukt door te hoge ticketprijzen. Vaak hebben echte fans, vooral die met een beperkt budget, het nakijken omdat ze zich deze woekerprijzen simpelweg niet kunnen veroorloven.

De extra inkomsten die gegenereerd worden door de (te) hoge prijzen komen niet ten goede van de artiesten, organisatoren en draagt verder ook niets positiefs bij aan de beleving van het evenement. In plaats van dat deze extra inkomsten opnieuw worden geïnvesteerd in het verbeteren van de productie van het evenement, belanden ze in de zakken van de scalpers. Het gevolg is dat er geld verloren gaat dat gebruikt had kunnen worden om de kwaliteit van het evenement, het optreden van de artiest en de ervaring van het publiek te verbeteren.

Oplossing: een prijsplafond instellen. Op die manier worden tickets tegen een redelijke prijs doorverkocht, dicht bij hun oorspronkelijke waarde, en blijven evenementen toegankelijk voor echte fans.


2. Ticketfraude: risico's voor de klant en de integriteit van het evenement

Bovendien is de secundaire ticketmarkt vergeven van frauduleuze praktijken, zoals de verkoop van vervalste tickets en misleidende verkooptactieken door gewetenloze verkopers. Deze praktijken vormen een groot risico voor onschuldige ticketkopers. Ongeldige tickets zijn een bron van teleurstelling en financieel verlies. Verder ondermijnt dit de integriteit van het ticketproces en kan het de reputatie van het evenement en die van de organisatoren schaden.

Oplossing: Secundaire ticketplatforms gebruiken geavanceerde verificatiesystemen om tickets en verkopers te verifiëren. De integratie van blockchaintechnologie kan bijvoorbeeld zorgen voor een fraudebestendige registratie van de weg die elk ticket aflegt en is de authenticiteit gegarandeerd.

Eventix tip

SecureSwap. Dit is onze eigen functionaliteit die we hebben gebouwd in samenwerking met TicketSwap waarmee elk Eventix ticket veilig kan worden doorverkocht via TicketSwap. Elk Eventix ticket wordt ongeldig zodra het via TicketSwap is verkocht en wordt vervangen door een volledig nieuw ticket met zijn eigen unieke barcode.

3. Gevolgen voor artiesten en organisatoren van evenementen: relatie met fans onder druk

De wildgroei aan secundaire ticketverkoop, met bijkomende ticket scalping en fraude, kan een negatieve weerslag hebben op de reputatie van artiesten en organisatoren van evenementen. Fans die geconfronteerd worden met hoge ticketprijzen of het slachtoffer worden van fraude kunnen deze negatieve ervaringen associëren met de artiesten of het evenement zelf, wat leidt tot gespannen relaties. Dit kan de loyaliteit van fans ondermijnen en mogelijk toekomstige ticketverkopen en het algehele succes van evenementen beïnvloeden.

Oplossing: Het opzetten van partnerschappen tussen organisatoren van evenementen en secundaire ticketplatforms om een gecontroleerde en transparante omgeving voor doorverkoop te creëren. Deze partnerschappen kunnen bestaan uit het delen van ticketgegevens, het afdwingen van een eerlijk prijsbeleid en het garanderen dat een deel van de winst uit doorverkoop teruggaat naar de artiesten of organisatoren van evenementen.


4. Gebrekkige consumentenbescherming

Consumenten worden geconfronteerd met problemen zoals fraude, te hoge prijzen en gebrek aan ondersteuning bij annulering van evenementen of ongeldigheid van tickets.

Oplossing: Beveiligde platforms kunnen diensten voor consumentenbescherming aanbieden zoals geld-terug-garanties voor ongeldige tickets en uitgebreide klantenondersteuning. Deze platforms zouden bepaalde functionaliteiten kunnen implementeren zoals realtime ticketvalidatie om de legitimiteit van het ticket bij de ingang van het evenement te garanderen.5. Problemen met gegevensbeveiliging en privacy

Met de toenemende hoeveelheid persoonlijke gegevens die online worden gedeeld, lopen consumenten bij onbeveiligde ticketplatforms het risico op datalekken en privacy schendingen.

Oplossing: Strenge regelgeving omtrent gegevensbescherming, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) naleven is essentieel. Veilige platforms moeten gevoelige informatie versleutelen, robuuste cyber beveiligingsmaatregelen treffen en een transparant privacybeleid voeren. Het waarborgen van de anonimiteit van gebruikers tijdens transacties kan ook bijdragen aan een betere privacybescherming.


Groei en dynamiek van de markt

Growth and dynamics of the market


De secundaire ticketmarkt heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Deze groei kan worden verklaard door de toenemende populariteit van online platforms die een handig en efficiënt medium bieden voor de doorverkoop van tickets. Deze platforms zijn geschikt voor een breed scala aan evenementen, waardoor ze een optie zijn voor veel ticketaanbieders en -kopers.


Consumentengedrag en markttrends

Consumer behaviour and market trends


In de nasleep van de COVID-19 pandemie is er een verschuiving te zien naar meer gepersonaliseerde en flexibele ticketopties. Consumenten zijn steeds meer op zoek naar veilige en betrouwbare platforms voor het kopen van tickets. Er is ook een groeiende vraag naar platforms met eerlijke prijzen die de rechten van de consument waarborgen.


Innovatieve functies

Innovatieve functies


  • Veilige transacties: Met functies zoals Secure Swap garandeert TicketSwap de uniciteit van elk doorverkocht ticket, waardoor frauderisico's tot een minimum worden beperkt.

  • Innovatieve functies voor veiligheid en eerlijkheid: De introductie van Sealed Tickets door Eventix en FairShare modellen door TicketSwap verbetert de veiligheid nog verder en zorgt voor een eerlijke verdeling van de inkomsten tussen organisatoren van evenementen en fans.

  • Meer bereik en aanpassingsopties: Het aanpasbare model van TicketSwap was aanvankelijk gericht op muziekevenementen, maar wordt nu gebruikt in verschillende sectoren, waaronder sport, theater en andere attracties, iets waarvan vooral kleine tot middelgrote organisatoren van evenementen kunnen profiteren.

Toekomstperspectieven

Toekomstperspectieven en nieuwe ontwikkelingen


De secundaire ticketmarkt zal zich verder ontwikkelen en diversifiëren. Bedrijven als TicketSwap blijven innoveren om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden, door zich te richten zich op het verbeteren van de veiligheid, transparantie en eerlijkheid. De toekomst van de branche lijkt zich te richten op meer gebruikersgerichte oplossingen die de belangen van alle betrokken partijen evenwichtig verdelen.


Conclusie

Conclusie


De secundaire ticketmarkt, met zijn dynamische karakter en complexe uitdagingen, vraagt om innovatieve en flexibele oplossingen. Platformen zoals TicketSwap zijn essentieel bij het vormgeven van een veilige, transparante en eerlijke markt voor zowel kopers als verkopers. Naarmate de behoeften van de consument en de dynamiek van de markt zich verder ontwikkelen, zullen deze platforms een centrale rol blijven spelen in de groei en transformatie van de sector.

De secundaire ticketmarkt, met zijn complexe uitdagingen, vereist veilige en innovatieve platforms. Oplossingen van platforms zoals TicketSwap pakken niet alleen deze problemen aan, maar bevorderen ook een eerlijkere en meer betrouwbare markt. Naarmate de sector zich verder ontwikkelt, zullen dergelijke platforms cruciaal zijn voor een eerlijke en veilige ticketmarkt.


Gerelateerde hulpbronnen

Start direct

Meer dan 10,000 organisatoren maken gebruik van Eventix

De innovatieve ticketingoplossingen van Eventix sluiten perfect aan bij onze visie van het festival. Wij zijn erg enthousiast om samen nog meer onvergetelijke ervaringen aan onze festivalgangers te bieden.

Jan-Willem van de Ven, ADE

Het is de flexibiliteit die ze hebben om dingen te bouwen die er nog niet zijn en altijd te zoeken naar wat verbeterd kan worden, hoe klein het detail ook is. Als iets niet kan worden gedaan, zal Eventix het gewoon zelf bouwen.

Bert de Rooij, Dekmantel

Eventix heeft er voor gezorgd dat we al onze evenementen vanuit verschillende bedrijven kunnen organiseren en dat de juiste financiële stromen per bedrijf goed worden afgehandeld.

Loyce Peijnenburg, Paaspop

De voordelen voor ons zijn dat we onze trouwe gasten een betrouwbaar systeem bieden waar de verkoop eerlijk en duidelijk is, en onze bezoekers niet het gevoel hebben dat ze worstelen tegen een tweedehands markt.

Koene Hijlkema, Woodstock '69