Subverwerkers

1. Standaard subverwerkers

Organisation

Description

Privacy Policy

Compliance

Welke gegevens worden er gedeeld

Digital Ocean

Een gedeelte van onze infrastructuur is ondergebracht in de datacenters van Digital Ocean. Deze datacenters staan binnen de Europese Economische Ruimte.

https://www.cloudways.com/en/terms.php#privacy

DigitalOcean is ISO 27001,SOC 1 en SOC 2 gecertificeerd.

Alle klantgegevens van organisatoren en bezoekers

Mandrill en Mailchimp

Het versturen van e-mails gebeurd via Mandrill. Bij het sturen van emails ontvangt Mandrill voornaam, achternaam en e-mailgegevens van zowel organisatoren als bezoekers. 

Mandrill is onderdeel van Mailchimp, en valt onder de certificeringen van Mailchimp. De data wordt buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen.

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Mailchimp is SOC 2 gecertificeerd.

Voornaam, achternaam en e-mailgegevens

Amazon Web Services, Inc

Een gedeelte van onze infrastructuur is ondergebracht bij AWS, voor onder andere backups en uitwijkmogelijkheden. De datacenters van AWS waar onze informatie is opgeslagen staan binnen de Europese Economische Ruimte.

https://aws.amazon.com/privacy/

AWS is ISO 9001,ISO 27001,ISO 27017,ISO 27018,SOC 1 en SOC 2 gecertificeerd.

Alle klantgegevens van organisatoren en bezoekers

Intercom

Gegevens van organisatoren worden in Intercom opgeslagen om de organisator te kunnen ondersteunen. Wanneer bezoekers contact opnemen met Eventix, dan worden de contactgegevens van deze bezoeker ook opgeslagen in Intercom.

De data wordt buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen.

https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy

Intercom is SOC 2 gecertificeerd.

Alle klantgegevens van organisatoren en bezoekers

Pay.nl

Voor het verwerken van betalingen gebruiken we voor sommige klanten Pay.nl.

thuiswinkel.nl, PCI /DSS, ISAE3402 Type II

Naam + email + inhoud bestelling

Stripe

Voor het verwerken van betalingen gebruiken we voor sommige klanten Stripe.

Naam + email

Mollie

Voor het verwerken van betalingen gebruiken we voor sommige klanten Mollie.

Naam + email

Google Suite (Google LLC)

We gebruiken Google Suite voor persoonlijke e-mailadressen en voor de opslag van interne documenten.

Normaliter geen klant of bezoekergegevens

Slack (Slack Technologies Inc.)

We gebruiken Slack voor interne communicatie met het team. In principe wordt er geen persoonsgegevens via Slack gedeeld, maar mocht dit toch voorkomen dan zijn daarvoor afspraken over veiligheid en privacy.

Normaliter geen klant of bezoekergegevens

Google Tag Manager

Wanneer een organisatie gebruikt maakt van Google Tag Manager, is de inhoud van de bestelling inzichtelijk binnen Google Tag Manager, het is aan de Organisatie om Google Tag Manager met de juiste koppelingen te vullen / uit te breiden.

Naam + email + inhoud bestelling

Hubspot

Voor het benaderen van organisatoren gebruikt Eventix Hubspot.

Bedrijfsnaam, contactpersonen

Planhat

Voor het regelen van support van organisatoren gebruikt Eventix Planhat

Bedrijfsnaam, contactpersonen en gebruiksstatistieken

Pandadoc

Voor het opstellen en online delen en tekenen van overeenkomsten gebruikt Eventix Pandadoc.

Naam + email van contactpersonen bij bedrijven.

2. Optionele subverwerkers

Organisation

Description

Privacy Policy

Compliance

Welke gegevens worden er gedeeld

ProtectGroup

Wanneer een organisator aangeeft bezoekers hun toegang te kunnen laten verzekeren, worden relevante persoonsgegevens doorgestuurd om evt afhandeling mogelijk te maken

Naam + Bestelnummer

CoverGenius

Wanneer een organisator aangeeft bezoekers hun toegang te kunnen laten verzekeren, worden relevante persoonsgegevens doorgestuurd om evt afhandeling mogelijk te maken

Naam, email, inhoud bestelling

Moneybird B.V.

Betalen ticketkopers door op factuur te betalen, dan loopt de factuur via een koppeling met Moneybird daarom zijn gegevens van ticketkopers Moneybird opgeslagen.

Naam + email + inhoud bestelling

Pandadoc

Voor het opstellen en online delen en tekenen van overeenkomsten gebruikt eventix Pandadoc.

Naam + email van contactpersonen bij bedrijven.

Twilio

Twillio wordt gebruikt om het telefoon menu te beheren, om dit mogelijk te maken wordt hier het nummer waar je mee belt in opgeslagen

https://www.twilio.com/legal/privacy

Telefoonnummer

Seats.io

Wanneer een organisator gebruikt maakt van een stoelplan loopt er een deel van de gegevens via Seats.io

Bestelnummer

Ticketswap

Als een bezoeker kaarten koop van Eventix via de website van Ticketswap zijn deze gegevens inzichtelijk voor Ticketswap en voor organisatoren binnen het dashboard van Eventix

Naam, email, inhoud bestelling

Recruitee

Als je solliciteert bij Eventix, dan worden het CV en de contactgegevens opgeslagen in Recruitee

Naam, email, CV

Appic

Als een organiser dat wil, dan kunnen we aangeven