(Updated: 02-08-2021): Hoe evenementen weer mogelijk zijn met de CoronaCheck-apps

7 May, 2021 - 13 minuten leestijd

Deze blog is geschreven in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de liveblog kun je als organisator lezen over wat we tot nu toe weten over de CoronaCheck-apps die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden ontwikkeld. Met deze apps moet het weer mogelijk worden om verantwoord evenementen te organiseren in de aankomende stappen van het openingsplan van de overheid: in eerste instantie met proefevenementen, maar na enige tijd ook reguliere evenementen. Voor onder andere deze reden zijn deze apps nu ontzettend relevant.

Benieuwd naar onze andere liveblogs?
Lees over wat we tot nu toe weten over het garantiefonds.Update 7 (02/08/2021):

Maandag 26 juli werd bekend dat het verbod op meerdaagse evenementen wordt verlengd tot 1 september. Volgens het kabinet is het tussentijds testen van festivalbezoekers niet goed uit te voeren. Dat hertesten zou nodig zijn omdat testresultaten maar 24 uur geldig zijn.

Op maandag 2 augustus maakte het kabinet ook een beslissing over eendaagse festivals: eendaagse ongeplaceerde festivals zijn onder strikte voorwaarden weer toegestaan vanaf 14 augustus. Er mogen maximaal 750 bezoekers komen en de festivals moeten buiten plaatsvinden of in een tent die aan vier kanten open is. Bovendien moeten de bezoekers gevaccineerd zijn, een negatieve testuitslag kunnen tonen (die niet ouder is dan 24 uur) of kunnen aantonen dat ze in de voorbije zes maanden corona hebben gehad.

De regels over evenementen met vaste zitplaatsen blijven nog hetzelfde: zonder coronatoegangsbewijs hangt het bezoekersaantal af van de grootte van de ruimte en moet er altijd 1,5m afstand worden gehouden; met coronatoegangsbewijs mag maximaal twee derde van de normale bezoekerscapaciteit komen en vervalt de 1,5m afstand.

Voorlopig gelden deze regels tot 1 september. Mogelijk wordt volgende week in aanloop naar de persconferentie op 13 augustus nog een ander besluit genomen over festivals met meer dan 750 bezoekers. Festivals die niet mogen doorgaan, kunnen gebruikmaken van het garantiefonds.Update 6 (09/07/2021):

Vrijdagavond 9 juli vond er een persconferentie plaats met nieuwe maatregelen die tot 13 augustus van kracht blijven. Een aantal van de eerder aangekondigde versoepelingen zijn vanaf zaterdag 10 juli niet meer geldig. De clubs en discotheken moeten weer sluiten en de horeca en festivals krijgen strengere regels. De nieuwe maatregelen op een rijtje:

Horeca:

Voor de horeca wordt het systeem van Testen voor Toegang tijdelijk gepauzeerd. Gasten moeten op een vaste plaats op 1,5 meter afstand zitten en vanaf middernacht moet alles sluiten. Bovendien wordt entertainment, zoals live-optredens en harde muziek, verboden. In praktijk betekent dat dus dat clubs en discotheken voorlopig weer moeten sluiten.

Evenementen:

Meerdaagse evenementen van meer dan 24 uur mogen niet meer plaatsvinden. Daarnaast moet iedereen een vaste zitplaats hebben en zonder geldig vaccinatiebewijs of negatief toegangsbewijs moet er 1,5 meter afstand worden gehouden. Een negatieve testuitslag van Testen voor Toegang krijgt bovendien een kortere houdbaarheid: in plaats van 40 uur, mag een toegangstest vanaf aanstaande dinsdag maximaal 24 uur van tevoren zijn afgenomen.Update 5 (23/06/2021):

Vanaf donderdag 24 juni, is het mogelijk om een vaccinatiebewijs aan te maken in de CoronaCheck-app. Gevaccineerden loggen in met hun DigiD om hun vaccinatiegegevens op te halen. Hiermee kunnen volledig gevaccineerde mensen naar evenementen, clubs en andere activiteiten waar de anderhalvemetermaatregel niet kan worden nageleefd, zonder zich vooraf verplicht te laten testen. Wie nog niet volledig is gevaccineerd, moet alsnog een negatief testbewijs kunnen aantonen.

Tot nu toe was de app al geschikt om negatieve testbewijzen te laten zien door middel van een QR-code die bij de entree kan worden gescand. Vanaf 1 juli kan dit ook met een 'herstelbewijs': een verklaring dat de bezoeker recent het coronavirus heeft gehad en dus antistoffen heeft waarmee de bezoeker genoeg immuniteit heeft tegen het virus.

De overheid adviseert om niet allemaal tegelijk te proberen in te loggen en het vaccinatiebewijs te laden. De app ondersteunt namelijk maar maximaal 25 logins per seconde en daarmee 90.000 logins per uur. Als mensen dus massaal inloggen aan de ingang van festivals, kan dat mogelijk tot problemen leiden. Mensen kunnen het toegangsbewijs thuis al maken en opslaan in de app. Vervolgens blijft dat bewijs zichtbaar in de app, ook als een gebruiker bij de ingang van een evenement geen internet heeft. Gevaccineerden hoeven dus maar één keer hun vaccinatiegegevens op te halen.Update 4 (11/06/2021):

Mooi nieuws! Staatssecretaris Mona Keijzer heeft zojuist bekendgemaakt dat vanaf 30 juni evenementen weer met 100 procent capaciteit mogen plaatsvinden. Ook de 1,5 meter afstand hoeft dan niet meer worden aangehouden. Bezoekers moeten nog wel altijd een toegangsbewijs met negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs laten zien bij de entree. De coronatest mag maximaal 40 uur voor binnenkomst bij het evenement afgenomen zijn.

Meerdaagse evenementen

Ook meerdaagse evenementen met overnachting(en) mogen binnenkort weer plaatsvinden. De eerste 4 weken, tot 28 juli, zijn evenementen van maximaal 24 uur mogelijk en geldt een maximum van 25.000 bezoekers per dag. Een overnachting is toegestaan als dat binnen het tijdvak van 24 uur valt. Het kabinet verwacht dat de besmettingen eind juli genoeg zijn gedaald om vanaf 29 juli meerdaagse evenementen met overnachting(en) weer volledig te kunnen laten doorgaan.

Tussentijds testen

Het RIVM adviseert om bij meerdaagse evenementen niet alleen vooraf maar ook tussentijds te testen. Het kabinet onderzoekt de praktische invulling hiervan nog.

Het kabinet wil deze versoepelingen ook voor andere sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden laten gelden.Update 3 (26/05/2021):

Na een eerder besluit van de Tweede Kamer over de verplichte toegangstesten, heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wetten. De plannen van het kabinet kregen na een lang debat de steun van een meerderheid in de Eerste Kamer. Daarmee gaan de wetten begin juni in.

Er werden echter wel een aantal voorwaarden gesteld door GroenLinks: zo moet de testwet losgekoppeld worden van de coronawet en de overige maatregelen moeten niet gelden op plekken waar voldoende afstand houden mogelijk is.

Ook heeft GroenLinks gevraagd om zelftesten toe te staan in gebieden waar geen testlocatie in de buurt is. Eerder zei het kabinet al te willen onderzoeken of zelftests ook als negatief testbewijs kunnen gelden. Hiervoor moet nog wel blijken of die zelftests even betrouwbaar zijn als de officiële tests via Testen voor Toegang.Update 2 (12/05/2021):

De Tweede Kamer heeft gisteren unaniem besloten dat de eigen bijdrage van €7,50 definitief komt te vervallen. Eerder wilde minister De Jonge de mogelijkheid om een eigen bijdrage te vragen achter de hand houden, maar de verplichte tests blijven nu toch gratis.

Verder besloot de Tweede Kamer dat een vaccinatiebewijs en een herstelbewijs ook tellen als toegangsbewijs voor evenementen en culturele activiteiten. Daarnaast werd duidelijk dat mensen met beperking of ziekte die geen test kunnen doen, zijn uitgesloten van de testplicht.

Tenslotte gaat de kamer onderzoeken of zelftests ook geldige tests kunnen zijn voor de toegangsbewijzen. Dan moet nog wel blijken dat die zelftests dezelfde mate van betrouwbaarheid hebben als de tests via Testen voor Toegang.Update 1 (07/05/2021):

Gisteren is uit een debat binnen de Tweede Kamer gebleken dat er een meerderheid is tegen de eigen bijdrage van €7,50 per afgenomen test. Deze zou gratis moeten zijn. Toch wil minister De Jonge de mogelijkheid om een eigen bijdrage te vragen achter de hand houden. Hij zou die eventueel willen toepassen wanneer er alleen nog voor grote evenementen een testbewijs nodig is.

Verder blijkt nu dat de gemaakte begroting voor de tijdelijke wet - zo’n 1,1 miljard euro - in alle waarschijnlijkheid veel te ruim was. Deze kosten zullen waarschijnlijk tussen 500 en 700 miljoen euro zijn, om en nabij de helft goedkoper.

Volgende week wordt er over de wet gestemd in de Tweede Kamer, waarna de Eerste Kamer nog akkoord moet gaan. Er wordt verwacht dat de wet begin juni ingaat.Wat zijn de CoronaCheck-apps?

De CoronaCheck-app en CoronaCheck Scanner-app zijn ontwikkeld om bezoekers met een recente negatieve testuitslag toegang te bieden tot evenementen, musea en andere culturele activiteiten. Het gaat hierbij voorlopig alleen om sneltests van aangesloten teststraten en nog niet om het vaccinatiebewijs. De overheid hoopt zo weer op een veilige manier de deuren te kunnen openen van deze sectoren. Er hoeft dus niet op locatie getest te worden.

Wanneer gaan de CoronaCheck-apps live?

De CoronaCheck-app is al werkend en live, maar wordt op dit moment alleen nog gebruikt bij vooraf aangekondigde pilots Testen voor Toegang; waaronder bijvoorbeeld de welbekende ‘Fieldlabs’. Op 7 juli zou Stap 5 (de laatste stap in het openingsplan van de overheid voordat we alle maatregelen los kunnen laten) moeten ingaan, maar het stappenplan loopt nu al vertraging op vanwege de hoge druk op de ziekenhuizen. In die laatste fase (stap 5) zou het vermoedelijk alleen nog nodig zijn om in het bezit te zijn van een testbewijs voor grote evenementen. Het blijft daarom voorlopig nog moeilijk om met zekerheid te zeggen wanneer de CoronaCheck-app grootschalig in gebruik genomen zal worden.

Hoe de twee apps werken en verschillen

CoronaCheck en Testen voor Toegang

Wanneer bezoekers in de toekomst naar evenementen willen gaan, maken ze eerst via de website van Testen voor Toegang een testafspraak bij één van de aangesloten teststraten. Binnen de CoronaCheck-app kunnen bezoekers aangeven dat ze een testbewijs willen en worden ze direct gelinkt naar de website Testen voor Toegang. Via de site van Testen voor Toegang kunnen bezoekers tijden en testlocaties zien waar ze op tijd hun testuitslag kunnen krijgen. Als organisator hoef je hiervoor verder niks te doen, dit regelen je bezoekers zelf.

Na de test krijgen de bezoekers de uitslag toegestuurd. Is deze uitslag negatief? Dan krijgen de bezoekers ook een ophaalcode toegestuurd waarmee ze een QR-code kunnen genereren binnen de CoronaCheck-app. Die QR-code wordt gescand bij de ingang van een evenement, sportwedstrijd, of culturele instelling. Heeft de test een positieve uitslag, dan krijgen de bezoekers geen ophaalcode en kunnen ze geen QR-code genereren in de CoronaCheck-app.

De aangesloten teststraten maken voorlopig alleen nog gebruik van sneltests. Verder is het belangrijk om te weten dat het nog niet mogelijk is om van een test van de GGD een testbewijs te maken in de CoronaCheck-app. Het is wel de bedoeling dat dit in de toekomst mogelijk wordt.

CoronaCheck app live evenementen
Bron: CoronaCheck-app Min. VWS

Het negatieve testbewijs is 40 uur geldig en moet op het moment van aankomst op het evenement geldig zijn. Negatieve testbewijzen zijn niet voor één evenement geldig, maar over de volledige periode van 40 uur. Heb je later op dezelfde dag nóg een evenement, dan kun je jouw testbewijs, in de vorm van een QR-code, nogmaals laten scannen.

CoronaCheck Scanner

Bij de ingang van het evenement openen bezoekers hun CoronaCheck-app en tonen ze hun testbewijs, in de vorm van een QR-code. Vervolgens scan jij als organisator de QR-code van de mobiel met de CoronaCheck Scanner-app. Wordt het scherm groen, dan heb je te maken met een geldige testbewijs. Wordt het scherm rood? Dan is de QR-code ongeldig.

Naast het scannen van een geldige QR-code moet je als organisator ook verifiëren dat de testbewijs daadwerkelijk bij de bezoeker hoort. Om dit mogelijk te maken, krijg je na het scannen in de CoronaCheck Scanner-app vier vakjes te zien. In deze vakjes staan de voorletters van de voor- en achternaam, de geboortedag en geboortemaand van bezoekers. Je zult als organisator moeten controleren dat deze informatie overeenkomt met de gegevens op het identiteitsbewijs van de bezoeker.

CoronaCheck Scanner app live evenementen
Bron: CoronaCheck Scanner-app Min. VWS

Eventix is in contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het implementeren van de scanfunctionaliteit van de CoronaCheck-app in de Eventix Scanner app. Met een integratie zou er gemakkelijk tussen de twee scanners kunnen worden gewisseld.

Echter blijft de toegang tot de nodige documentatie om deze implementatie mogelijk te maken voorlopig gesloten en moeten organisatoren ervan uit gaan dat er twee keer (en met twee verschillende apps) gescand moet worden bij de entree van hun evenement. Om de flow van bezoekers optimaal te houden bij de entree van een evenement, raden wij organisatoren aan om gebruik te maken van twee opeenvolgende scanpunten. Een scanpunt voor de testbewijzen en een daaropvolgend scanpunt voor de tickets.

Wat zijn de kosten voor het testen?

De testsafspraken die via Testen voor Toegang gemaakt worden zullen in eerste instantie gratis zijn. Na een bepaalde periode zal dit voor de bezoekers van evenementen een bepaald bedrag kosten. Vermoedelijk wordt dit een bedrag van ongeveer €7,50 per test.

Privacy en de CoronaCheck-apps

In de CoronaCheck-app worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Dat wil zeggen dat de gegevens die verzameld worden in de app niet naar één persoon terug te leiden zijn. De enige gegevens die verwerkt worden zijn de volgende:

  • De testuitslag van de COVID-19 test
  • Het tijdstip van de test
  • De eerste letter van de voornaam
  • De eerste letter van de achternaam
  • De geboortedag en geboortemaand
  • Een IP-adres

Nadat een testbewijs zijn geldigheid heeft verloren, wordt het testbewijs en de aangemaakte QR-code automatisch verwijderd. De eerste letter van de voor- en achternaam en de geboortedag en –maand als onderdeel van het testbewijs van de gebruiker worden daarmee ook automatisch verwijderd. Na 7 dagen wordt ook het IP-adres verwijderd.

In de CoronaCheck Scanner-app worden verder geen persoonsgegevens opgeslagen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de verwerking en veiligheid van alle hierboven genoemde gegevens. Je hoeft als organisator dus niets aan te passen in je privacy beleid.

Wetswijziging

Momenteel is er nog geen wettelijke onderbouwing voor de testverplichting die inherent is aan het verplichte gebruik van de CoronaCheck-apps om toegang te verkrijgen tot evenementen. Het kabinet is vandaag bezig met het doorvoeren van het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’ als wijziging van de ‘Wet publieke gezondheid’ zodat het wel degelijk mogelijk wordt om testbewijzen verplicht te stellen als voorwaarde voor deelname aan culturele activiteiten, evenementen, horeca en sport.

Vaccinatiebewijzen

Vaccinatiebewijzen komen in de vorm van het Europese Digitale Groene Boekje; een gratis vaccinatiebewijs voor alle EU-burgers. Voor Nederlandse burgers wordt deze geïntegreerd met de CoronaCheck-app. Deadline hiervoor is 1 juli in verband met de zomervakantie. Naar verwachting kun je na deze periode zonder testbewijs naar een evenement, als je gevaccineerd bent.

Aan welke maatregelen moeten bezoekers zich houden binnen een evenement?

De door de overheid bepaalde basisregels - zoals 1,5 meter afstand houden - blijven van toepassing bij evenementen waar alle bezoekers in het bezit zijn van een testbewijs. De CoronaCheck-app heeft als doel om de risico’s van verspreiding te verkleinen, maar ook de basisregels dragen daaraan bij. Bovendien zou het zomaar kunnen dat de toegang naar evenementen wordt stopgezet wanneer het aantal besmettingen zodanig hoog is dat het onverantwoord is om evenementen te laten doorgaan.

Begin direct

Ontdek alle mogelijkheden en start vandaag nog met het verkopen van tickets!

Maak jouw ticketshop