Het garantiefonds. Wat we tot nu toe weten.

6 April, 2021 - 5 minuten leestijd

Aangezien dit nog een lopend proces is, zullen we deze blog blijven updaten naar mate we meer weten.

Eerder dit jaar kwam het kabinet met een concept voor een garantiefonds voor organisatoren. Dat plan heeft nu meer vorm gekregen. Staatssecretaris Mona Keijzer laat weten dat het kabinet organisaties tegemoet wil komen als hun evenementen in de tweede helft van dit jaar vanwege coronamaatregelen niet kunnen doorgaan.

“Onze Nederlandse evenementensector is internationaal toonaangevend, en dat willen we graag zo houden. Niet alleen de organisatoren, ook het publiek hunkert weer naar een concert, een festival, een voetbalwedstrijd. Maar een evenement organiseren kost tijd. Door de huidige coronacrisis is het niet alleen lastig plannen, ook het dragen van de kosten zorgt voor onzekerheid. Met de garantie die met deze regeling gegeven wordt willen we die onzekerheid wegnemen...”

Organisatoren die in aanmerking komen, kunnen waarschijnlijk 80 procent van hun reeds gemaakte kosten vergoed krijgen. Het resterende deel moet dan worden terugbetaald in de vorm van een lening. Naar verwachting van het kabinet kunnen er vanaf 1 juli weer festivals en andere grote evenementen doorgaan, daarom richten ze zich met het garantiefonds alleen tot evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden.Update #2

Inmiddels heeft het kabinet meer informatie vrijgegeven over het aanvraagproces van de garantieregeling en de bijkomende subsidie. Met het garantiefonds wil de overheid de evenementensector meer perspectief bieden op een festivalzomer. Hieronder laten we je zien wat er nodig is om een aanvraag te doen voor de garantiefonds.

Om gebruik te maken van de garantieregeling moet je je minstens 3 maanden voorafgaand aan je evenement aanmelden bij het RVO (voor evenementen die plaatsvinden in juli telt dit limiet niet). Binnen 4 weken krijg je van het RVO uitsluitsel of je in aanmerking komt voor deze regeling. Je kan jouw aanvraag via de website van de [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)] indienen. Hiervoor moet je het volgende aanleveren:

 • Naam van evenement
 • Datum van evenement
 • Naam van de organisator
 • KvK-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Begroting van het evenement (2021)
 • Vergunning (voorlopig)
 • Exploitatieoverzichten van de twee meest recent gehouden edities van het evenement. Deze edities moeten in (Caribisch) Nederland hebben plaatsgevonden, tenzij het om een internationaal sportevenement gaat.
 • Een verzekeringspolis van de annuleringsverzekering (overige dekking) voor de in 2021 te houden editie van het evenement.
 • Verzekeringspolissen van annuleringsverzekeringen (met pandemiedekking) voor de twee meest recent gehouden edities van het evenement. Deze edities moeten in (Caribisch) Nederland hebben plaatsgevonden, tenzij het om een internationaal sportevenement gaat.

Als je als organisator in aanmerking komt om gebruik te maken van deze regeling en je evenement vanwege corona-gerelateerde beperkingen wordt verboden door de Rijksoverheid, dan moet je binnen 13 weken na aankondiging van het verbod een aanvraag tot subsidievaststelling indienen bij de RVO. Je moet hiervoor dan nog de volgende aanvullende informatie aanleveren:

 • Een overzicht van de gemaakte kosten (en de bewijzen daarvan) goedgekeurd door een accountant (in geval van subsidie boven € 125.000) of middels een eigen verklaring (in geval van subsidie tussen € 25.000 en € 125.000).
 • Een kopie van de afgegeven evenementenvergunning door de betreffende gemeente.
 • Exploitatieoverzichten van de twee meest recent gehouden edities van het evenement. Deze edities moeten in (Caribisch) Nederland hebben plaatsgevonden, tenzij het om een internationaal sportevenement gaat.
 • Een verzekeringspolis van de annuleringsverzekering (overige dekking) voor de in 2021 te houden editie van het evenement.
 • Verzekeringspolissen van annuleringsverzekeringen (met pandemiedekking) voor de twee meest recent gehouden edities van het evenement. Deze edities moeten in (Caribisch) Nederland hebben plaatsgevonden, tenzij het om een internationaal sportevenement gaat.


Update #1

Om gebruik te kunnen maken van deze vergoeding zijn er wel een aantal voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden die tot nu toe bekend zijn:

Wat is het garantiefonds?

 • Als de Rijksoverheid evenementen verbiedt vanwege de coronasituatie en de organisator als gevolg daarvan het evenement moet annuleren, kan de organisator aanspraak maken op dit garantiefonds.
 • De organisator kan maximaal 100% van de reeds gemaakte kosten ontvangen. Als de organisatie compensatie vraagt voor meer dan 80% van de reeds gemaakte kosten, dan krijgt de organisator voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.
 • Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 385 miljoen. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Vanaf wanneer geldt het garantiefonds?

 • De garantieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021.
 • Evenementen die gepland stonden/staan vóór 1 juli 2021 en die verplaatst zijn/worden naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021 vallen ook onder de regeling.

Voor welke evenementen geldt het garantiefonds?

 • De regeling is bedoeld voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen zoals vakbeurzen en congressen, waarbij de organisator verantwoordelijk is voor het organiseren van het evenement.
 • Het evenement moet in Nederland georganiseerd worden en plaatsvinden.
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
 • Ook geldt deze regeling niet voor organisaties die voor het eerst een evenement organiseren dit jaar.

Kleine lettertjes van het garantiefonds

 • Fees aan de eigenaar van een sportevenement (internationale federatie of commerciële partij), gages van buitenlandse artiesten, afschrijvingskosten en investeringen in vaste activa worden niet vergoed door deze regeling.
 • Alleen evenementen die bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.

Wat zijn de volgende stappen?

Het garantiefonds moet eerst nog worden goedgekeurd door de Europese Unie, maar waarschijnlijk wordt de regeling half april officieel gepubliceerd. Vanaf 1 mei zal dan het loket opengaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het indienen van aanvragen.

Wij houden in ieder geval alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en houden je op hoogte als we meer weten!

Begin direct

Ontdek alle mogelijkheden en start vandaag nog met het verkopen van tickets!

Maak jouw ticketshop